photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Kopaonik biznis forum 2013: Karakteristike antimonopolske politike i efekti njene primene u Srbiji

Sažetak

Rad se bavi analizom efekata antimonopolske politike u Srbiji u periodu 2006-2012. godina. Analiziran je rad Komisije za zaštitu konkurencije u pogledu dobrih praksi koje treba nastaviti, neodgovarajućih praksi koje treba izmeniti i praksi koje bi trebalo da se uvedu. Analizirana je pozicija Srbije prema indikatorima efektivnosti antimonopolske politike i razlozi lošeg ranga. Konačno, rad se bavio praksom kompanija u Srbiji kada je reč o tretiranju antimonopolskog regulatornog rizika i ukazao na potrebu uvođenja antitrust compliance programa.

Koautor rada je naš konsultant Siniša Milošević, MSC. Kompletan rad je dat u prilogu.


Dokumenta:


Jedina ograničenja, kao i uvek, potiču od vizije.

James Broughton

Biznis je uzbudljiviji od bilo koje igre.

Lord Beaverbrook