photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Kopaonik biznis forum 2014: Fiskalna konsolidacija i ukupna faktorska produktivnost

Sažetak

Fiskalna konsolidacija je nužna da bi se javni dug održao na podnošljivom
nivou, ali ona neće sama po sebi pokrenuti rast i zaposlenost na srednji
rok i moraće da bude mnogo oštrija nego što se uobičajeno pretpostavlja.
Povećanje ukupne faktorske produktivnosti bi moralo da dopuni ovu
politiku. U okviru DSGE modela, odnosno našeg modela QUEST_SERBIA,
pokazali smo kako ove dve ekonomske politike deluju i kako bi mogle da
utiču na zadržavanje javnog duga na planiranom nivou.
 
Porast ukupne faktorske produktivnosti ilustrovan je preko radno
intenzivnog tehnološkog progresa. Tekuća rasprava o restrukturiranju
tržišta rada je fokusirana na rigidnost plata i regulacije zapošljavanja i
otpuštanja radnika. Ne sporeći nužnost ovakvih promena, ta politika neće
poboljšati ljudski kapital, što je neophodno da bi se zadovoljili standardi
razvoja zasnovanog na inovacijama i tehnološkom progresu. Predložena
je dopunska politika koja bi imala za cilj da eliminiše strukturne jazove u
ponudi visokokvalifikovanog rada za šta je neophodna ozbiljna promena
u visokoobrazovnom sistemu zemlje. Uloga države je ključna u promeni
poslovnog ambijenta koji bi podržavao moderni razvoj. Takva politika bi
mogla da se tumači kao značajan deo nove politike reindustrijalizacije
zemlje koja ima za cilj ubrzanje privrednog razvoja u Srbiji. Ona ne bi
zahtevala milijarde investicija, nego adaptaciju javnog obrazovnog sistema
 
Kompletan rad Prof. Miroljuba Labusa dat je u prilogu.

Dokumenta:Povezane teme:


Jedina ograničenja, kao i uvek, potiču od vizije.

James Broughton

Biznis je uzbudljiviji od bilo koje igre.

Lord Beaverbrook