photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Poslovna analitika

Belox usluge Poslovne analitike obuhvataju :

 • pronalaženje novih obrazaca i zakonitosti u postojećim podatcima (Data Mining),
 • analiza tekućih poslovnih rezultata i
 • predviđanje budućih poslovnih rezultata.

Belox usluge u domenu poslovne analitike su zasnovane na modelima obrade velikog broja podataka i Data Mining tehnikama – posebnim metodama za pronalaženje važnih informacija i otkrivanje značajnih obrazaca i zakonitosti među podacima i, na našim ekonometrijskim modelima predviđanja budućih rezultata.

U pružanju naših usluga, mi povezujemo statističke analize, kvantitativne analize, modeliranje, ekonomske analize rizika i napredne informacione tehnologije.

Koristimo naše poslovno i ekonomsko znanje, kao i naše analitičke veštine, u analizi i tumačenju određenih poslovnih rezultata. Sa detaljnom analizom poslovnih performansi i našim modelima predviđanja, pomažemo našim klijentima da steknu uvid u buduće rezultate i na taj način optimizuju svoje planiranje i strateške aktivnosti.

Poslovni ciljevi su:

 • efektivnije korišćenje postojećih podataka –pronalaženje važnih  informacija
 • bolje donošenje poslovnih odluka
 • blagovremeno identifikovanje potencijalno rizičnih klijenata
 • povećanje efektivnosti prodaje
 • optimalna alokacija marketinških resursa
 • povećanje lojalnosti i zadovoljstva klijenata
 • efektivnije upravljanje portfoliom proizvoda i usluga
 • brz i fleksibilan odgovor na identifikovane probleme i potrebe klijenata
 • detaljna analiza i razumevanje poslovnih rezultata
 • projekcija budućih rezultata poslovanja
 • veća informisanost u procesu planiranja
 • efektivniji proces revizije strategije.

Ne preživljava ni najjača vrsta, ni ona najinteligentnija, već ona vrsta koja ima najveću mogućnost prilagođavanja promenama.

Charles Darwin