photo by: vladimir tatarevic
PrintE-mailShare

Analiza relevantnog tržišta

Relevantno tržište je prvi element koji se razmatra u slučaju postojanja sumnje da je izvršena povreda Zakona o zaštiti konkurencije. Naše usluge obuhvataju definisanje i analizu relevantnog tržišta i određivanje strukture tržišta.

Definisanje tržišta

U svim slučajevima zaštite konkurencije, prvi korak je određivanje relevantnog tržišta. Na taj način se definiše područje u okviru koga postoji međusobna konkurencija različitih tržišnih učesnika.

Postoje dve dimenzije relevantnog tržišta:

  • relevantno tržište proizvoda i
  • geografsko relevantno tržište.

Relevantno tržište proizvoda predstavlja skup roba, odnosno usluga koje potrošači i drugi korisnici smatraju zamenljivim u pogledu njihovog svojstva, uobičajene namene i cena.

Relevantno geografsko tržište predstavlja teritoriju na kojoj učesnici na tržištu učestvuju u ponudi ili potražnji i na kojoj postoje isti ili slični uslovi konkurencije, a koji se bitno razlikuju od uslova konkurencije na susednim teritorijama.

Tačno definisanje relevantnog tržišta je ključno pitanje za sve slučajeve zaštite konkurencije. Belox ima veliko iskustvo u ovoj oblasti. U zavisnosti od prirode slučaja i dostupnosti podataka koristimo različite priznate metodologije za određivanje relevantnog tržišta:

  • test hipotetičkog monopoliste
  • analizu korelacije cena
  • test Grangerove uzročnosti
  • kointegracionu analizu
  • neprekidni lanac supstitucije
  • i druge.

 

Definisanje strukture tržišta

Postoje tri osnovne vrste tržišne strukture: perfektna konkurencija, oligopol i monopol. Kojoj od pomenutih vrsta tržišne strukture pripada posmatrano tržište zavisi od nivoa konkurencije. Nivo konkurencije može biti meren na osnovu različitih indikatora kao što su: tržišno učešće, relativno tržišno učešće, tržišno učešće vodeće četri kompanije CR4, Herfindal-Hiršmanov Indeks HHI, i dr.

Biznis je uzbudljiviji od bilo koje igre.

Lord Beaverbrook